Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Obowiązujące stawki


Kancelaria umożliwia płatność za usługi za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 oraz tradycyjnym przelewem bankowym lub gotówką.

W zależności od rodzaju sprawy, honorarium jest ustalane albo w postaci ryczałtu albo według stawki godzinowej i jest ono ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z klientem.

RYCZAŁT - stosowany w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w odniesieniu do usług, w których jest możliwość oszacowania nakładu czasu pracy.

STAWKA GODZINOWA - wynosi  200 zł netto (246 zł. brutto), obowiązuje w sprawach szczególnie skomplikowanych lub co do których trudno oszacować nakład czasu pracy; możliwa także w odniesieniu do stałej obsługi podmiotów gospodarczych.

UDZIAŁ W ROZPRAWIE - według stawki godzinowej, nie mnie niż 200 zł netto (246 zł. brutto).

PORADA PRAWNA - co do zasady rozliczna jest według stawki godzinowej, stosownie do czasu poświęconego na spotkanie z klientem oraz ewentualną analizę dokumentów związanych ze sprawą; wynagrodzenie za pierwszą rozpoczętą godzinę wynosi 200 zł. netto (246 zł. brutto), dalszy czas pracy rozliczany za każde rozpoczęte pół godziny.

PORADA ONLINE
- koszt uzależniony jest od czasu koniecznego do analizy zagadnienia i sporządzenia porady, kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto).

Honorarium kancelarii stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi prawne i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z realizacją zlecenia, takich jak m. in. koszty ewentualnych podróży, koszty opłat sądowych i administracyjnych, które to koszty obciążają klienta.