Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Informacje ogólne


W celu umożliwienia wierzycielom monitorowania przebiegu każdego z postępowań, w których mec. Barbara Kanecka-Kaczmarek pełni lub pełniła funkcję syndyka (postępowanie upadłościowe) albo zarządcy lub nadzorcy sądowego (postępowanie restrukturyzacyjne), przedstawiamy podstawowe informacje dotyczącego każdego z nich.

W każdej ze spraw, istnieje możliwość pobrania załączonych dokumentów, dot. danego postępowania.

Z uwagi na fakt, iż w toku postępowania upadłościowego syndyk dokonuje sprzedaży majątku dłużnika, przedstawiamy także aktualne oferty sprzedaży.