Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Obsługa prawna przedsiębiorstw


Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej i w jakiejkolwiek formie prawnej.

Poszukujemy optymalnych rozwiązań prawnych dla przedstawionych zagadnień, sporządzamy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym, reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.

Przedstawiamy możliwe sposoby zabezpieczenia wykonania umów, w szczególności w drodze gwarancji bankowych, weksli, poręczeń, hipotek oraz kar umownych - wybór zabezpieczenia jest zawsze uzależniony od rodzaju umowy i okoliczności towarzyszących jej zawieraniu.