Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Spirvent Sp. z o.o. sp.k


Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 20 grudnia 2019 roku ogłoszono upadłość dłużnika Spirvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Spirvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

  • Sygnatura akt: XI GUp 378/19 - Spirvent Sp. z o.o. Sp.k
  • Data ogłoszenia upadłości: 20 grudnia 2019 roku
  • Sąd prowadzący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
  • Sędzia - Komisarz: SSR Magdalena Bojarska
Dokumenty do pobrania:
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto ogłoszeniu upadłości z dnia 20.12.2019 r. - pobierz dokument (PDF)
  • Wycena przedsiębiorstwa Spirvent sp. z o.o. sp. kom - pobierz dokument (PDF)
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto o zgodzie na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa w całości - pobierz dokument (PDF)
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki majątku upadłej spółki - pobierz dokument (PDF)
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki majątku upadłej spółki za najwyższą zaoferowana cenę - pobierz dokument (PDF)
W dniu 4 grudnia 2020 r. ukazało się Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 237/2020 pod pozycją 68771 obwieszczenie o sporządzeniu i przedłożeniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności.
W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia , wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Wszystkie składniki majątkowe upadłej spółki zostały zbyte przez syndyka.