Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Spirvent Sp. z o.o.


Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 20 grudnia 2019 roku ogłoszono upadłość dłużnika Spirvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Spirvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

  • Sygnatura akt: XI GUp 377/19 - Spirvent Sp. z o.o.
  • Data ogłoszenia upadłości: 20 grudnia 2019 roku
  • Sąd prowadzący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
  • Sędzia - Komisarz: SSR Magdalena Bojarska
Dokumenty do pobrania:
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto z dnia 20.12.2019 r. o ogłoszeniu upadłości . - pobierz dokument (PDF)
  • Wycena przedsiębiorstwa Spirvent Sp. z o.o. - pobierz dokument (PDF)
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto z dnia 8.06.2020 r. o zgodzie na sprzedaż przedsiębiorstwa - pobierz dokument (PDF)
  • Postanowienie SR Poznań Stare Miasto z dnia 21.01.2021 r. o zgodzie na sprzedaż przedsiębiorstwa za 50% wartości oszacowania. - pobierz dokument (PDF)
Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2020 r. MSiG numer 109/2020 poz. 25760:

"Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec SPIRVENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000516963), sygn. akt XI GUp 377/19, został sporządzony i złożony do akt sprawy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego wraz z aktualizacją majątku wchodzącego w jego skład, które można przeglądać w budynku Sądu.

Poucza się, iż zarzuty przeciwko opisowi i oszacowaniu przedsiębiorstwa wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o jego przekazaniu Sędziemu Komisarzowi."

Przedsiębiorstwa spółki Spirvent sp. z o.o.  w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego zostało sprzedane. 

Dokumenty do pobrania:
1. Wycena przedsiębiorstwa.
2. Postanowienie SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu o zgodzie na sprzedaż z wolnej ręki.
3. Regulamin sprzedaży.

Oferty należy składać do dnia 11 lutego 2021 roku.