Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Aktualne oferty


W postępowaniach upadłościowych, zadaniem syndyka jest sprzedaż majątku upadłego dłużnika.
Sprzedaż jest dokonywana z wolnej ręki albo w drodze przetargu.

Obecnie prowadzona jest sprzedaż:
1/ przedsiębiorstwa spółki Spirvent sp.z o.o.
2/ majątku spółki Spirvent sp. z o.o. sp. k.
3/ udziału wynoszącego 3/20 części w zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kórnik.

Szczegóły w zakładce "Oferty sprzedaży"