Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Aktualne oferty sprzedaży


W postępowaniach upadłościowych, zadaniem syndyka jest sprzedaż majątku upadłego dłużnika. 
Sprzedaż jest dokonywana z wolnej ręki albo w drodze przetargu.

Aktualnie syndyk nie prowadzi sprzedaży jakichkolwiek składników masy upadłości.