Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Aktualne oferty sprzedaży


W postępowaniach upadłościowych, zadaniem syndyka jest sprzedaż majątku upadłego dłużnika. 
Sprzedaż jest dokonywana z wolnej ręki albo w drodze przetargu.

Aktualnie prowadzona jest sprzedaż z wolnej ręki:
1/ przedsiębiorstwa spółki Spirvent sp. z o.o.  w rozumieniu art. 55 (1) kodeksu cywilnego,
2/ zapasów magazynowych, środków trwałych oraz patentu należących do spółki Spirvet sp. z o.o. sp.k.
3/ udziału wynoszącego 3/20 części w zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Kórnik, upadły Piotr Bartkowiak,
4/ telefon Samsung S20 Ultra 5G - upadły Krzysztof Paź.