Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 
Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny dokonuje doboru odpowiednich rozwiązań prawnych dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych. Pełni funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym albo nadzorcy sądowego bądź zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Doradca wskazuje najbardziej optymalne z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Sporządza wnioski o otwarcie w stosunku do przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego bądź wniosku o ogłoszenie upadłości.

Adwokat a Radca prawny

Zawód radcy prawnego jest zawodem pokrewnym do zawodu adwokata. Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość wykonywania zawodu przy jednoczesnym pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni mają taką możliwość, adwokaci – nie).

Od 1 lipca 2015 r. radca prawny, tak samo jak adwokat, posiada możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, tj. w sprawach karnych i karnoskarbowych, z tym że obrońcą może być tylko radca prawny niepozostający w stosunku pracy.