Logo
61-626 Poznań, ul. Szelągowska 39/1
tel. 530 688 268
 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw


Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest prowadzona w oparciu o ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Ma ona na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka rodzajów postępowań, których zadaniem jest z jednej strony ochrona przedsiębiorcy przed upadłością, a z drugiej strony ochrona interesów wierzycieli.

Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych. Krok po kroku omawiamy poszczególne rodzaje postępowań i znajdujemy, wspólnie z klientem, optymalne rozwiązanie.

Analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa, dokonywana jest zawsze przez zespół poszerzony o współpracowników kancelarii, specjalizujących się w zagadnieniach ekonomicznych. Dzięki temu, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wyczerpująco opisuje zarówno sytuację prawną jak i finansową przedsiębiorcy oraz wskazuje możliwe warianty działań naprawczych, które zapewnią powodzenie procesu restrukturyzacji i przyjęcie układu przez wierzycieli.

Istotne jest, aby wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego był złożony odpowiednio wcześnie, kiedy przedsiębiorstwo jeszcze funkcjonuje. Składane przez dłużnika propozycje układowe, przewidują bowiem spłatę wierzycieli w ratach i po redukcji zobowiązań, jednak należy wykazać, że firma będzie w stanie wygenerować zysk, który pozwoli na wykonanie układu.